NEJPRODáVANěJší NOVé PříRůSTKY ODRŮDY S VYSOKÝM OBSAHEM CBD FEMINIZOVANÁ SEMENA SAMONAKVÉTACÍ SEMENA REGULÉRNÍ ODRŮDY ZBOŽÍ
Domů O Barney's Barney’s Farm na turné SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY RECENZE KOLEKCE KONOPNÝCH SEMEN FEMINIZOVANÁ SEMENA REGULÉRNÍ ODRŮDY SAMONAKVÉTACÍ SEMENA BARNEY'S ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si prosím pozorně následující text. Používáním webových stránek „barneysfarm.com“ a nákupem produktů na nich souhlasíte, že budete dodržovat následující podmínky.

OBECNÉ

Dáváte na vědomí a zaručujete, že pokud používáte služby na webových stránkách společnosti Barney's Farm, dosáhli jste věku 18 let.

Barney's Farm může kdykoli změnit nebo odebrat jakoukoli část stránek BarneysFarm.com bez předchozího upozornění.

Při zakoupení souhlasíte s tím, že veškeré údaje, které poskytnete společnosti Barney's Farm za účelem objednání nebo nákupu zboží či služeb, jsou správné, že kreditní nebo debetní karta, kterou používáte, je vaše vlastní, a že na ní jsou dostatečné finanční prostředky na pokrytí nákladů za objednané zboží nebo služby.

Vzhledem k tomu, jak funguje internet, může dojít k přerušení služeb nebo dostupnosti webových stránek z důvodu oprav, údržby nebo zavedení nových služeb. Takové případy se přirozeně budeme snažit minimalizovat a budeme se snažit vyhnout jakékoli odstávce.

Značka Barney's Farm nesmí být reprodukována, rozmnožována, kopírována, prodávána, přeprodávána nebo jinak zneužívána pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného písemného souhlasu.

 

NÁKUP

Jakmile zadáte a dokončíte online objednávku, bude vám automaticky zasláno e-mailové potvrzení vaší objednávky. Tento e-mail je generovaný webovou stránkou a neznamená, že můžeme vaší objednávce stoprocentně vyhovět. Je to jen potvrzení, že vaše objednávka a všechny příslušné údaje byly přijaty a že byly v našem systému předány dále.

– Platba bude z účtu odvedena až v okamžiku, kdy bude zboží odevzdáno k přepravě.

– 14denní lhůta na zrušení objednávky a vrácení zboží zakoupeného mimo prodejnu (online, telefonicky nebo poštovní objednávkou): V zemích EU máte právo vrátit takto zakoupené zboží do 14 dní a dostat úhradu kupní ceny. Můžete tak učinit bez udání důvodu.

– 2 roky bezplatné záruky (zákonem garantováno): Podle zákonů EU máte zaručené právo na minimálně dvouletou záruku bez jakýchkloli poplatků.

Další informace najdete na adrese  http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm

Dříve než zákazník provede objednávku a přejde ke koupi, musí souhlasit s Obchodními podmínkami a mít u toho k dispozici přímý odkaz na Obchodní podmínky.

Každá objednávka je řešena individuálně a stejně tak bude i zpracována.

Jakékoli vadné, poškozené nebo nesprávně expedované objednávky budou nahrazeny nebo proplaceny podle našich obchodních podmínek POUZE tehdy, budeme-li upozorněni do 7 dnů od obdržení objednávky.

Nabídka všech produktů a služeb podléhá jejich dostupnosti. Barney's Farm se snaží mít na skladě přesné množství zásob, avšak v případě, že položka není na skladě, bude z vaší objednávky odebrána nebo nahrazena podobným produktem. Pokud ona položku bude nadále požadována, ale nebudeme schopni najít podobnou náhradu, objednávku si ponecháme až do doby, než bude objednaná položka znovu naskladněna.

Barney's Farm není schopna ovlivnit nebo převzít odpovědnost za činnost celní a finanční správy. Všechny obaly jsou diskrétní a nejsou na nich vidět žádné informace o obsahu, nicméně pokud položky, které jste si objednali, nejsou v souladu se zákony vaší země, riskujete potíže ze strany celní správy. V takové situaci vám nemůžeme pomoci. * Barney's Farm nezasílá semena do zemí, kde jsou konopná semena zakázána. Barney's Farm zasílá semena pouze do zemí, kde je dovoz konopných semen legální. Naše rada zní, abyste se informovali o konkrétní situaci ve vaší zemi. Pokud si přejete objednat semena, přebíráte plnou odpovědnost za různá právní nařízení platná v jednotlivých zemích. Za objednávky semen provedené ze zemí, kde jsou semena konopí nelegální, platby nevracíme.

 

CENY & PLATBY

Všechny ceny uvedené na webových stránkách společnosti Barney's Farm jsou konečné a zahrnují DPH.

Jakékoli chyby v platbě objednávky budou mít za následek pozastavení objednávky až do okamžiku, kdy vás společnost Barney's Farm kontaktuje prostřednictvím zvolené metody.

Všechny platby jsou prováděny v eurech.

Zákazníci jsou ve svých zemích zodpovědní za platbu dovozního cla/daně, je-li vyžadována.

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte prosím místní celní úřad.

Všechny objednávky musí být zaplaceny v plné výši, až potom bude zboží odesláno. Všechny produkty podléhají dostupnosti a zůstávají ve vlastnictví společnosti Barney's Farm, dokud nejsou zaplaceny v plné výši.

Společnost Barney's Farm nesdílí žádné informace (osobní ani finanční povahy) s žádnou třetí stranou.

Všechny údaje o kreditní/debetní kartě jsou šifrovány pomocí zabezpečeného objednávkového systému. Vaše banka nebo společnost vydávající kreditní karty mohou vyžadovat bezpečnostní kontroly z důvodu ověření nákupu.

Barney's Farm může příležitostně vyžadovat kontrolu účtu v případě objednávek většího rozsahu nebo v případě, že nebyl poskytnut dostatek údajů. To může mít za následek zpoždění objednávky, dokud nebude kontrola dokončena.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Berte prosím na vědomí, že vrácení zboží musí být vždy nejdříve potvrzeno společností Barney's Farm telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem.

Za veškeré vrácené zboží nese odpovědnost zákazník, dokud nebude doručeno na adresu společnosti Barney's Farm.

Vaše náklady na poštovné za vrácené zboží neproplácíme.

 

ODPOVĚDNOST

Odpovědnost společnosti Barney's Farm vyplývající z dodávky vadného zboží bude omezena na přímé škody až do výše ceny stanovené pro dotyčné produkty. Odpovědnost za nepřímé škody je vyloučena.

Tímto souhlasíte s tím, že odškodníte a zbavíte zodpovědnosti společnost Barney's Farm, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, ředitele, agenty nebo jakoukoli jinou stranu podílející se na vytváření, výrobě nebo dodávce těchto Stránek nebo Služeb proti jakýmkoli nárokům třetích stran, které nastanou v důsledku nebo budou vyplývat z vašeho užívání Služeb anebo vašeho porušení Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky se řídí zákony Nizozemska. Ve všech sporech týkajících se těchto Obchodních podmínek má výlučnou pravomoc krajský soud v Amsterdamu.

Pouze pro dospělé osoby

Obsah je určen pro osoby starší 18 let, vstup na stránky barneysfarm.com je vyhrazen pouze po dosažení zletilosti. V Nizozemsku je věk zletilosti určen na 18 let, nicméně ověřte si zákony své země a respektujte je.

Naše konopná semena expedujeme pod podmínkou, že nebudou použita v rozporu se zákony dané země. Zákazníci si musejí být vědomi, že prodej a držení konopných semen je v některých zemích nelegální. Společnost Barney's Farm poskytuje semena pod podmínkou, že nebudou přepravena do zemí, kde nejsou legální. Ten, kdo tak činí, je plně zodpovědný za své jednání, a Barney’s Farm v tomto ohledu nepřijímá žádnou zodpovědnost. Naše online prodejna je provozována plně v souladu s nizozemskými zákony. Semena jsou prodávána striktně jako sběratelské suvenýry či z důvodu uskladnění a uchování genetického fondu.

Obecné právní upozornění: Klíčení semen je ve většině zemí proti zákonu, proto si prosím prostudujte zákony své země ve vztahu k semenům, pěstitelským potřebám a jiným produktům souvisejícím s konopnou kulturou. 

Vstoupit, jsem starší 18 let. Nesouhlasím.