NEJPRODáVANěJší NOVé PříRůSTKY ODRŮDY S VYSOKÝM OBSAHEM CBD FEMINIZOVANÁ SEMENA SAMONAKVÉTACÍ SEMENA REGULÉRNÍ ODRŮDY ZBOŽÍ
Domů O Barney's Barney’s Farm na turné SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY RECENZE KOLEKCE KONOPNÝCH SEMEN FEMINIZOVANÁ SEMENA REGULÉRNÍ ODRŮDY SAMONAKVÉTACÍ SEMENA BARNEY'S ZBOŽÍ

OCHRANA SOUKROMÍ & POUžITÍ COOKIES

Cookies

Tato webová stránka používá cookies, aby vám zajistila co nejvyšší uživatelský komfort. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím cookies z této webové stránky.

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky používají k tomu, aby si zapamatovaly informace o vás. Jsou uloženy ve vašem počítači a přístup k nim mají pouze ty webové stránky, které je vytvořily, nebo váš webový prohlížeč. Nastavení cookies ve vašem prohlížeči se dá změnit, takže v závislosti na svých preferencích můžete cookies povolit nebo blokovat.

Tato webová stránka využívá několik různých cookies podle toho, jak tuto webovou stránku používáte:

Google Analytics, cookie třetí strany: Jedná se o cookies nastavené službou Google Analytics, které slouží k shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše stránky. Tyto informace používáme k sběru dat a optimalizaci stránek. Soubory cookies shromažďují informace v anonymní podobě, a to včetně toho, kolik je návštěvníků na stránkách, odkud na stránky přišli a které stránky navštívili.

Soubory cookies jsou používány pro službu Google Analytics proto, abychom věděli, jaký obsah je pro uživatele užitečný, a abychom pak mohli optimalizovat obsah na našich webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány v anonymní podobě a jejich součástí jsou i informace ohledně vašich návštěv na stránkách, jak jste se na stránkách ocitli a které stránky jste navštívili. Pokud se chcete odhlásit z této možnosti, postupujte podle tohoto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pokud budete blokovat používání cookies, může to vést tomu, že tyto webové stránky nebudou fungovat řádně.

 

Ochrana soukromí

 

Pro zákazníky Barney’s Farm

- Kdo je zodpovědný za ochranu vašich osobních údajů?

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 vás Barney’s Farm informuje, že o vaše osobní údaje se bude starat: Barneys Souvenirs BV, registrační číslo (IČO) 34251957, sídlem Haarlemmerstraat 98, 1013 EW, Amsterdam, Nizozemsko.

- K jakému účelu jsou moje údaje používány?

Vaše údaje slouží k tomu, abychom vám z našich internetových obchodů mohli nabídnout ty nejlepší produkty a také z důvodu lepší organizace a administrativy, například v souvislosti s účetnictvím a zdaněním. Také mohou být využity k marketingu ze strany Barney's Farm.

- Komu dalšímu jsou tyto údaje k dispozici?

V případě potřeby mohou být vaše osobní údaje sdíleny s daňovými úřady nebo bankami.

- Jak dlouho Barney's Farm uchovává osobní údaje?

Ve všech případech budeme tyto údaje uchovávat na dobu neurčitou, ledaže nás budete výslovně kontaktovat a požádáte nás o jejich vymazání.

- Jaká zákonná práva máte k těmto údajům?

Kdykoli nás můžete požádat o zobrazení všech osobních údajů, které o vás uchováváme. Rovněž nás můžete v jakékoli fázi požádat, abychom jej přestali používat, a to tak, že se obrátíte na adresu info@barneysfarm.com nebo nás kontaktujete poštovně na adrese: Haarlemmerstraat 98, 1013 EW, Amsterdam, Nizozemsko. Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme správně, máte rovněž právo obrátit se ohledně toho na dozorčí orgán EU.

 

Pro ty, kdo kontaktovali Barney’s Farm  

- Kdo je zodpovědný za ochranu vašich osobních údajů?

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 vás Barney’s Farm informuje, že o vaše osobní údaje se bude starat: Barneys Souvenirs BV, registrační číslo (IČO) 34251957, sídlem Haarlemmerstraat 98, 1013 EW, Amsterdam, Nizozemsko.

- K čemu mé osobní údaje slouží?

Vaše údaje slouží k tomu, abychom s vámi mohli udržovat kontakt prostřednictvím reklamních zpravodajů a podobné korespondence. Rovněž by mohly být použity pro navázání kontaktu s vámi, pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím webových formulářů na našich webových stránkách nebo jiných prostředků, jako jsou komentáře na webových stránkách.

- Jak dlouho budou mé osobní údaje uchovávány?

Vaše údaje budou uchovávány na dobu neurčitou, ledaže nás kontaktujete a požádáte nás o jejich vymazání, což můžete provést kdykoli.

- Komu dalšímu jsou tyto údaje k dispozici?

Tyto údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou.

- Jaká zákonná práva máte k těmto údajům?

Kdykoli nás můžete požádat o zobrazení všech osobních údajů, které o vás uchováváme. Rovněž nás můžete kdykoli požádat, abychom jej přestali používat, a to tak, že se obrátíte na adresu info@barneysfarm.com nebo nás kontaktujete poštovně na adrese: Haarlemmerstraat 98, 1013 EW, Amsterdam, Nizozemsko.

- Na jakém právním základě smíte tyto údaje používat?

Pokud se na společnost Barney's Farm obrátíte prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách, souhlasíte s našimi obchodními podmínkami, které zahrnují i zpracování vašich osobních údajů.

Pouze pro dospělé osoby

Obsah je určen pro osoby starší 18 let, vstup na stránky barneysfarm.com je vyhrazen pouze po dosažení zletilosti. V Nizozemsku je věk zletilosti určen na 18 let, nicméně ověřte si zákony své země a respektujte je.

Naše konopná semena expedujeme pod podmínkou, že nebudou použita v rozporu se zákony dané země. Zákazníci si musejí být vědomi, že prodej a držení konopných semen je v některých zemích nelegální. Společnost Barney's Farm poskytuje semena pod podmínkou, že nebudou přepravena do zemí, kde nejsou legální. Ten, kdo tak činí, je plně zodpovědný za své jednání, a Barney’s Farm v tomto ohledu nepřijímá žádnou zodpovědnost. Naše online prodejna je provozována plně v souladu s nizozemskými zákony. Semena jsou prodávána striktně jako sběratelské suvenýry či z důvodu uskladnění a uchování genetického fondu.

Obecné právní upozornění: Klíčení semen je ve většině zemí proti zákonu, proto si prosím prostudujte zákony své země ve vztahu k semenům, pěstitelským potřebám a jiným produktům souvisejícím s konopnou kulturou. 

Vstoupit, jsem starší 18 let. Nesouhlasím.